شماره حساب ها و کارت های بانکی فروشگاه دی جی بانه چیست؟

  فروشگاه دی جی بانه دارای دو حساب فعال می باشد و شما می توانید مبالغ خود را به آنها واریز نمایید. لطفا توجه نمایید که بعد از پرداخت هر گونه وجه به این حساب ها، شماره پیگیری آن را حتما به یکی از اپراتور های پشتیبانی فروشگاه دی جی بانه اعلام کنید و تایید پرداخت را دریافت نمایید. توجه نمایید که کارت های زیر به نام سعید پورزاده حسن می باشند.


  شماره حساب و شماره کارت ملت فروشگاه دی جی بانه بانک ملت: 6104337922621055

  شماره حساب و شماره کارت ملی فروشگاه دی جی بانه بانک ملی: 6037991387863115

  شماره حساب و شماره کارت سامان فروشگاه دی جی بانه بانک سامان: 6219861905626312  کارت بانک ملت آقای سعید پورزاده حسن مدیریت فروشگاه دی جی بانه


  کارت بانک ملی آقای سعید پورزاده حسن مدیریت فروشگاه دی جی بانه


  کارت بانک سامان آقای سعید پورزاده حسن مدیریت فروشگاه دی جی بانه